ҳ >  > 꼶²

ִעܻ㣨ֲᡢ˽̿α棩

[԰]

꼶  ϲᡡ

mngç ç   ױgu    ro    soɧ    ɼ˼(hn)   qing bo    p   g   zh    yn y    su   go   m   chng jng     chn     f    q Ϣ  rng   ΢yng    w     gu lu     tio     xi d    pin    ǿgu   ji    lng   ru    mi    l   k ְ   f Ҵy  ru zo   y   do f zh    t s    cu    ̹mng    tn t    һpug     ŭɨ    hu   (xng)   jing    ch   hui    xnѴ    Ȼ    ch Ц   sɪ su   z su    (sh)le   yҾ   jn    b    b y   wng Ȼ   zhnձ ñ   x    q   qi    m ʳ  mng lng    ji ݣj   mĵ l    zhnջ    shɷ     ku    ln l   pi chng    sh    qio    hung    jing    yҭ    hung h    xO s@    zn     qun   do    d    z z   j ȡ  xiе    qi   yunԨ      xi Թ   chn ֤   cnߗ    xun   kungڲ ƭ   ǰ(p)hu    w mi   mio mngã   u   chng    (gu)dng   zn   chn   gn g min q  (p)do    (nn)d   wأ   wn ڸ  bng   zn   hu   l    yng    hu   sh ŷkung   li   (cho)do   ĺdn    tin   zhu   wiΨ Ψ  (xing)gng   xn   qi   xng ޣxi  zun߬ ס   wn    n   zhng   pn   gun    su

꼶  ²ᡡ

s˻ y     xing yngӿ    fn Ĺ   gu    ru ln    zhng    xng zo    png ho    lu y    ӣle   xnѬ    ˣqinshng    fi    c    y ̲   b    bi    qin    su   hu    chn du     x    ο(ji)    xing qinǶ    ku    tu    chn ˮ   (jin)   h sho    n   yng     һh     ϱڲyunԫ     zhnձ     k su     ku w     mn     (h)    x y     y     lng l     chu     co     shn ¥    ̦xin޺     sh d     ling (qing)    ho     zhnշ ת    sh     yn b     xnܰ     y     y     mngç     xio     shu˷     Ю(xi)jun  q     rng     mio С    qi     dn     tn̮     gu lu     y     jng l¾     ln     hui     jio su     Ĭq     zo     ٸ䣨go    ܵd     ɽbng    li j     ln xn    j     kng ki     y cng     yu     tͺ ͺ    ho xioХ     min     ku     (qio)rnȻ     zho     hn     nio     ji     zhnհ     ju ȡ    ju     y     ku     ִ˲pƣ     c     hu     po     bng     shˡ     p     mi     sh         c b     hn     mi     j     m Ȼ    h ln qio (qio)shu     chu ch    j (ju)    lin y     zh     zhng rng     ۴zh     ɽl´     mo mo    cq je    

ؼʣпϰ ע

˾򷢱 []