首页 > 文言专题 > 文言文经典名著

弟子规注音阅读

[电脑版] 作者:佚名

dìzǐguī

弟子规

zǒng xù

【总 叙】

guī
shèng rén xùn
shǒu xiào
jǐn xìn
fàn ài zhòng
ér qīn rén
yǒu
xué wén

rù zé xiào

【入 则 孝】

yìng huǎn
mìng
xíng lǎn
jiào
jìng tīng
shùn chéng
dōng wēn
xià qìng
chén xǐng
hūn dìng
chū gào
fǎn miàn
yǒu cháng
biàn
shì suī xiǎo
shàn wéi
gǒu shàn wéi
dào kuī
suī xiǎo
cáng
gǒu cáng
qīn xīn shāng
qīn suǒ hào
wèi
qīn suǒ
jǐn wèi
shēn yǒu shāng
qīn yōu
yǒu shāng
qīn xiū
qīn ài
xiào nán
qīn zēng
xiào fāng xián
qīn yǒu guò
jiàn shǐ gēng
使
róu shēng
jiàn
yuè jiàn
hào suí
yuàn
qīn yǒu
yào xiān cháng
zhòu shì
chuáng
sāng sān nián
cháng bēi
chù biàn
jiǔ ròu jué
sāng jìn
jìn chéng
shì zhě
shì shēng

关键词:弟子规

点此纠错或发表评论 []